Katalóg dát podľa roku zberu údajov:

Data archív výskumov mládeže (DAVM) systematizuje a spracováva dáta z empirických sociologických výskumov spolu s príslušnou dokumentáciou v elektronickej podobe podľa medzinárodných štandardov archivácie dát.

2022

2021


2020


 2019


 2018


 
 2017


 2016


 2015


  2013  2012

2011


2010


2009


2008


  • Podpora práce s mladými ľuďmi na Slovensku [DAVM022]

2007


2006


2005


2004


2003


2002


1997


1994