Data archív výskumov mládeže /DAVM/ systematizuje a spracováva dáta z rozmanitých prieskumných akcií, ktoré uskutočnili mladí ľudia ako súčasť svojej vysokoškolskej kvalifikácie (Mgr., PhDr.) alebo ako súčasť svojej činnosti v systéme práce s mládežou na Slovensku po roku 1993.