DAVM archivuje dáta z empirických výskumov, realizovaných na rozličnej (najmä reprezentatívnej) vzorke mládeže v Slovenskej republike.

Služba „vyhľadávanie“ umožňuje v archíve hľadať informácie o výskume, dátový súbor podľa rozličných kritérií – tematické zameranie výskumu, otázky vo výskume, rok realizácie výskumu.

Služba katalóg dát umožňuje dostať sa k zoznamu výskumov , ktorý je zoradený podľa roku zberu dát. Každý výskum obsahuje identifikačný list výskumu, ktorý umožňuje priamy prístup k abstraktu, stručným záverom, dokumentácii výskumu (dotazník), metodologickému postupu výskumu (vzorka, reprezentatívnosť), k dátovému súboru, k odkazu na publikáciu s výsledkami výskumu.