IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla www.vyskummladeze.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.vyskummladeze.sk

Stav súladu

 Toto webové sídlo je  čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1.7.2021 samohodnotením.

Vyhodnotenie súladu webového sídla www.vyskummladeze.sk s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané 

 samohodnotením

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 1.7.2021

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade spätnej väzby, prípadne nahlásenia nesúladu údajov na webovom sídle, kontaktujte prosím zodpovednú osobu za obsah: Ing. Nikola Hrončoková, nikola.hroncokova@iuventa.sk

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk