DAVM v plnej miere rešpektuje Etický kódex SASD, ktorý nájdete na www.sasd.konzum.sk. Našim partnerom odporúčame, aby si ho pozorne prečítali a pri práci s dátami rešpektovali jeho zásady.