Výskum

Dopady medzinárodných projektov na mladých ľudí – štúdia európskej komisie

1 min. čítania

Mládežnícky pas (Youthpass) sa skladá z dvoch častí: presne definovaného procesu hodnotenia prínosu projektu mladými ľuďmi, mládežníckymi vedúcimi aj organizáciami a vydania certifikátu, ktorý výsledky popisuje. Európska komisia vydala viac ako 235 000 mládežníckych pasov z viac ako 20 000 projektov.

Približne 80 % účastníkov štúdie vyhlásilo, že Mládežnícky pas zvyšuje užitočnosť projektu pre účastníkov, lebo im umožňuje efektívne komunikovať to, čo sa naučili. Najväčšie využitie tohto dokumentu vidia mladí ľudia v prípadoch, ak hľadajú stáž, ďalšie vzdelávanie alebo zamestnanie. Rámec ôsmich kľúčových kompetencií bol všeobecne vnímaný ako užitočný nástroj na opis učenia sa, ale tiež sa zdal účastníkom mierne abstraktný. Viacerí účastníci sa vyjadrili, že je nevyhnutná pomoc vedúcich počas vypĺňania podkladu pre Mládežnícky pas. Celú správu „Youthpass Impact Study. Young people’s personal development and employability and the recognition of youth work“ si môžu záujemcovia prečítať tu.

Súvisiace príspevky
Výskum

Čo si myslia mladí? Výsledky výskumu medzi stredoškolákmi.

5 min. čítania
Z najnovšieho reprezentatívneho výskumu organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyplýva, že stredoškoláci, ktorí bývajú zapájaní do rozhodovania, venujú sa aktívnemu využívaniu voľného…
Výskum

Online encyklopédia Youth Wiki

1 min. čítania
Youth Wiki je online encyklopédia, ktorá prináša informácie o národných politikách pre mládež a prehľad o práci s mládežou v 38 krajinách. IUVENTA bude do konca marca…
Výskum

Mnoho kompetencií získaných mimo školy je stále neuznávaných

1 min. čítania
Globálne megatrendy menia za pochodu tvár väčšiny priemyslu a v popisoch pracovných pozícií sa zdôrazňuje potreba globálneho know-how. Vynára sa požiadavka na…