Výskum

Dopady medzinárodných projektov na mladých ľudí – štúdia európskej komisie

1 min. čítania

Mládežnícky pas (Youthpass) sa skladá z dvoch častí: presne definovaného procesu hodnotenia prínosu projektu mladými ľuďmi, mládežníckymi vedúcimi aj organizáciami a vydania certifikátu, ktorý výsledky popisuje. Európska komisia vydala viac ako 235 000 mládežníckych pasov z viac ako 20 000 projektov.

Približne 80 % účastníkov štúdie vyhlásilo, že Mládežnícky pas zvyšuje užitočnosť projektu pre účastníkov, lebo im umožňuje efektívne komunikovať to, čo sa naučili. Najväčšie využitie tohto dokumentu vidia mladí ľudia v prípadoch, ak hľadajú stáž, ďalšie vzdelávanie alebo zamestnanie. Rámec ôsmich kľúčových kompetencií bol všeobecne vnímaný ako užitočný nástroj na opis učenia sa, ale tiež sa zdal účastníkom mierne abstraktný. Viacerí účastníci sa vyjadrili, že je nevyhnutná pomoc vedúcich počas vypĺňania podkladu pre Mládežnícky pas. Celú správu „Youthpass Impact Study. Young people’s personal development and employability and the recognition of youth work“ si môžu záujemcovia prečítať tu.

Súvisiace príspevky
Výskum

Predstavenie výsledkov výskumu: Mladí ľudia a trh práce

1 min. čítania
Dňa 22.2.2023 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže, ktorú organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Konferencia: Zručnosti mládeže mala za…
Výskum

Prieskum Rady mládeže Slovenska o vnímaní klimatickej zmeny medzi mladými ľuďmi a ich vplyve na verejnú politiku a rozhodovanie

1 min. čítania
Čo si mladí ľudia skutočne myslia? Aké názory by chceli, aby boli tlmočené politikom? Rada mládeže Slovenska, prostredníctvom krátkeho anonymného dotazníka, ktorý…
Výskum

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prináša výsledky výskumu: Prežívanie mladých ľudí a ich viera v konšpirácie súvisiace s pandémiou Covid-19

3 min. čítania
Obdobie medzi 18 a 25 rokom života je kľúčové z hľadiska vývoja názorov a postojov v otázkach kariéry, životného štýlu, či sebarozvoja. Práve v období pandémie však …