Výskum

Mnoho kompetencií získaných mimo školy je stále neuznávaných

1 min. čítania

Globálne megatrendy menia za pochodu tvár väčšiny priemyslu a v popisoch pracovných pozícií sa zdôrazňuje potreba globálneho know-how. Vynára sa požiadavka na nové chápanie schopnosti pracovať v medzinárodnom prostredí. Samotný výskum predstavuje širšie chápanie medzinárodných skúseností a ich prínosov. Kým jazykové zručnosti, kultúrne vedomosti a tolerancia boli vždy v minulosti chápané ako základ schopnosti pracovať v medzinárodnom prostredí, pridali sa tri nové vlastnosti: produktivita, odolnosť a zvedavosť. Zdá sa, že tieto tri ďalšie vlastnosti sa javia ako kľúčové pre komunikáciu so zamestnávateľmi a pre ich lepšie uznanie medzinárodných skúseností mladých uchádzačov. Závery výskumu v anglickom jazyku nájdete tu.

Súvisiace príspevky
Výskum

Predstavenie výsledkov výskumu: Mladí ľudia a trh práce

1 min. čítania
Dňa 22.2.2023 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže, ktorú organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Konferencia: Zručnosti mládeže mala za…
Výskum

Prieskum Rady mládeže Slovenska o vnímaní klimatickej zmeny medzi mladými ľuďmi a ich vplyve na verejnú politiku a rozhodovanie

1 min. čítania
Čo si mladí ľudia skutočne myslia? Aké názory by chceli, aby boli tlmočené politikom? Rada mládeže Slovenska, prostredníctvom krátkeho anonymného dotazníka, ktorý…
Výskum

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prináša výsledky výskumu: Prežívanie mladých ľudí a ich viera v konšpirácie súvisiace s pandémiou Covid-19

3 min. čítania
Obdobie medzi 18 a 25 rokom života je kľúčové z hľadiska vývoja názorov a postojov v otázkach kariéry, životného štýlu, či sebarozvoja. Práve v období pandémie však …