Výskum

Mnoho kompetencií získaných mimo školy je stále neuznávaných

1 min. čítania

Globálne megatrendy menia za pochodu tvár väčšiny priemyslu a v popisoch pracovných pozícií sa zdôrazňuje potreba globálneho know-how. Vynára sa požiadavka na nové chápanie schopnosti pracovať v medzinárodnom prostredí. Samotný výskum predstavuje širšie chápanie medzinárodných skúseností a ich prínosov. Kým jazykové zručnosti, kultúrne vedomosti a tolerancia boli vždy v minulosti chápané ako základ schopnosti pracovať v medzinárodnom prostredí, pridali sa tri nové vlastnosti: produktivita, odolnosť a zvedavosť. Zdá sa, že tieto tri ďalšie vlastnosti sa javia ako kľúčové pre komunikáciu so zamestnávateľmi a pre ich lepšie uznanie medzinárodných skúseností mladých uchádzačov. Závery výskumu v anglickom jazyku nájdete tu.

Súvisiace príspevky
Výskum

Čo si myslia mladí? Výsledky výskumu medzi stredoškolákmi.

5 min. čítania
Z najnovšieho reprezentatívneho výskumu organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyplýva, že stredoškoláci, ktorí bývajú zapájaní do rozhodovania, venujú sa aktívnemu využívaniu voľného…
Výskum

Online encyklopédia Youth Wiki

1 min. čítania
Youth Wiki je online encyklopédia, ktorá prináša informácie o národných politikách pre mládež a prehľad o práci s mládežou v 38 krajinách. IUVENTA bude do konca marca…
Výskum

Dopady medzinárodných projektov na mladých ľudí – štúdia európskej komisie

1 min. čítania
Mládežnícky pas (Youthpass) sa skladá z dvoch častí: presne definovaného procesu hodnotenia prínosu projektu mladými ľuďmi, mládežníckymi vedúcimi aj organizáciami a vydania…