Výskum

Online encyklopédia Youth Wiki

1 min. čítania

Youth Wiki je online encyklopédia, ktorá prináša informácie o národných politikách pre mládež a prehľad o práci s mládežou v 38 krajinách. IUVENTA bude do konca marca 2021 aktualizovať obsah zverejnený na Youth Wiki za Slovensko.

Vďaka Youth Wiki si viete rýchlo porovnať, ako je to na Slovensku a v iných krajinách v týchto oblastiach:

  1. Mládežnícka politika
  2. Dobrovoľníctvo
  3. Zamestnanosť a podnikanie
  4. Inklúzia
  5. Participácia
  6. Vzdelávanie
  7. Zdravie a zdravý životný štýl
  8. Kreativita a kultúra
  9. Mládež a svet
  10. Práca s mládežou.
Súvisiace príspevky
Výskum

Predstavenie výsledkov výskumu: Mladí ľudia a trh práce

1 min. čítania
Dňa 22.2.2023 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže, ktorú organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Konferencia: Zručnosti mládeže mala za…
Výskum

Prieskum Rady mládeže Slovenska o vnímaní klimatickej zmeny medzi mladými ľuďmi a ich vplyve na verejnú politiku a rozhodovanie

1 min. čítania
Čo si mladí ľudia skutočne myslia? Aké názory by chceli, aby boli tlmočené politikom? Rada mládeže Slovenska, prostredníctvom krátkeho anonymného dotazníka, ktorý…
Výskum

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prináša výsledky výskumu: Prežívanie mladých ľudí a ich viera v konšpirácie súvisiace s pandémiou Covid-19

3 min. čítania
Obdobie medzi 18 a 25 rokom života je kľúčové z hľadiska vývoja názorov a postojov v otázkach kariéry, životného štýlu, či sebarozvoja. Práve v období pandémie však …