Výskum

Prieskum Rady mládeže Slovenska o vnímaní klimatickej zmeny medzi mladými ľuďmi a ich vplyve na verejnú politiku a rozhodovanie

1 min. čítania
  • Čo si mladí ľudia skutočne myslia?
  • Aké názory by chceli, aby boli tlmočené politikom?

Rada mládeže Slovenska, prostredníctvom krátkeho anonymného dotazníka, ktorý je súčasťou Európskeho dialógu s mládežou, chce vedieť, čo si mladí ľudia skutočne myslia, aby ich názory tlmočili politikom.

Vyplnením tohto dotazníka bude Váš názor vypočutý a bude môcť byť zohľadnený v rozhodovaní o politikách, ktoré sa Vás bezprostredne týkajú.

Dotazník vyplníte TU.

ĎAKUJEME!

Súvisiace príspevky
Výskum

Predstavenie výsledkov výskumu: Mladí ľudia a trh práce

1 min. čítania
Dňa 22.2.2023 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže, ktorú organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Konferencia: Zručnosti mládeže mala za…
Výskum

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prináša výsledky výskumu: Prežívanie mladých ľudí a ich viera v konšpirácie súvisiace s pandémiou Covid-19

3 min. čítania
Obdobie medzi 18 a 25 rokom života je kľúčové z hľadiska vývoja názorov a postojov v otázkach kariéry, životného štýlu, či sebarozvoja. Práve v období pandémie však …
Výskum

Čo si myslia mladí? Výsledky výskumu medzi stredoškolákmi.

5 min. čítania
Z najnovšieho reprezentatívneho výskumu organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyplýva, že stredoškoláci, ktorí bývajú zapájaní do rozhodovania, venujú sa aktívnemu využívaniu voľného…